Cáp quang, Converter Quang, Bộ chuyển đổi quang điện, cáp quang

Báo giá dây Cáp mạng Cat5e U/FTP, cáp mạng Cat6 UTP, Cat6A UTP Commscope AMP, LS Vina, Belden, Legrand, Vinacap

Dây cáp mạng chính hãng, giá rẻ

Nhân thoại Sino

Nhân thoại Sino

45.000 VND
Nhân mạng Sino

Nhân mạng Sino

60.000 VND
Mặt 1 cổng Sino

Mặt 1 cổng Sino

10.000 VND
Mặt 2 cổng Sino

Mặt 2 cổng Sino

10.000 VND
Planet POE-173

Planet POE-173

1.186.000 VND
Planet POE-171

Planet POE-171

1.291.000 VND
Planet POE-171S

Planet POE-171S

1.536.000 VND
Planet POE-172

Planet POE-172

1.221.000 VND
Planet POE-164

Planet POE-164

593.000 VND
Planet POE-162S

Planet POE-162S

697.000 VND
Planet MC-700

Planet MC-700

3.744.000 VND
Planet MC-1500

Planet MC-1500

6.280.000 VND
Planet GT-805A

Planet GT-805A

1.122.000 VND
Planet GT-1205A

Planet GT-1205A

2.056.000 VND
Planet MGB-SX

Planet MGB-SX

431.000 VND
Planet MGB-SX2

Planet MGB-SX2

493.000 VND
Planet WNRT-300

Planet WNRT-300

663.000 VND
Planet WNAP-W2201A

Planet WNAP-W2201A

655.000 VND
Planet WNAP-C3220A

Planet WNAP-C3220A

765.000 VND
Planet WNAP-6335

Planet WNAP-6335

1.645.000 VND
Planet VC-202A

Planet VC-202A

1.785.000 VND
Planet VC-201A

Planet VC-201A

1.570.000 VND
Planet VC-231

Planet VC-231

1.599.000 VND
Planet VC-234

Planet VC-234

1.773.000 VND
Planet KVM-210-08

Planet KVM-210-08

4.589.000 VND
Planet KVM-210-08M

Planet KVM-210-08M

21.055.000 VND
Planet KVM-210-16

Planet KVM-210-16

6.160.000 VND
Planet KVM-210-16M

Planet KVM-210-16M

22.666.000 VND
Planet KVM-KC1-1.8

Planet KVM-KC1-1.8

187.000 VND
Planet KVM-KC1-3

Planet KVM-KC1-3

224.000 VND
Planet KVM-KC1-5

Planet KVM-KC1-5

262.000 VND
Planet MGB-LX

Planet MGB-LX

462.000 VND
Planet MGB-L30

Planet MGB-L30

697.000 VND
Planet MGB-L50

Planet MGB-L50

1.920.000 VND
Planet ICS-100

Planet ICS-100

1.450.000 VND
Planet GST-802

Planet GST-802

2.129.000 VND
Planet GST-802S

Planet GST-802S

2.442.000 VND
Planet GST-805A

Planet GST-805A

1.291.000 VND
Planet FST-802

Planet FST-802

1.530.000 VND
Planet FST-802S15

Planet FST-802S15

1.691.000 VND
Planet FST-802S35

Planet FST-802S35

1.933.000 VND
Planet FST-802S50

Planet FST-802S50

2.496.000 VND
Planet GT-802

Planet GT-802

1.150.000 VND
Planet GT-802S

Planet GT-802S

1.195.000 VND
Planet ICS-105A

Planet ICS-105A

1.610.000 VND
Planet FT-802S50

Planet FT-802S50

1.570.000 VND
Planet FT-802S35

Planet FT-802S35

1.262.000 VND
Planet FT-802

Planet FT-802

825.000 VND
Planet FT-802S15

Planet FT-802S15

980.000 VND
JZ320A

JZ320A

4.215.900 VND
JY678A

JY678A

5.889.150 VND
JW627A

JW627A

1.137.350 VND
JX945A

JX945A

7.412.900 VND
JW811A

JW811A

10.617.950 VND
JW325A

JW325A

15.344.450 VND
JX990A

JX990A

736.000 VND
JW046A

JW046A

289.800 VND
JZ031A

JZ031A

14.879.850 VND
JW047A

JW047A

289.800 VND
R3K01A

R3K01A

736.000 VND
R2H28A

R2H28A

7.180.600 VND
R3V46A

R3V46A

7.412.900 VND
JW629A

JW629A

1.645.650 VND
R3K00A

R3K00A

736.000 VND
JW118A

JW118A

48.300 VND
Kìm mạng Cat5E/6 LS

Kìm mạng Cat5E/6 LS

1.500.000 VND
Patch panel cat6 24p LS

Patch panel cat6 24p LS

2.300.000 VND
Tool nhấn nhân mạng

Tool nhấn nhân mạng

3.900.000 VND
Hạt mạng cat6 LS

Hạt mạng cat6 LS

1.700.000 VND
Hạt mạng cat5E LS

Hạt mạng cat5E LS

400.000 VND
JL253A

JL253A

31.589.350 VND
R3T21A

R3T21A

538.200 VND
R3J16A

R3J16A

289.800 VND
R3V58A

R3V58A

289.800 VND
JH326A

JH326A

81.317.650 VND
JH325A

JH325A

49.301.650 VND
JH324A

JH324A

73.315.950 VND
JH323A

JH323A

48.410.400 VND
JG941A

JG941A

41.819.750 VND
JG940A

JG940A

30.272.600 VND
JG937A

JG937A

69.157.550 VND
JG936A

JG936A

45.439.950 VND
JG934A

JG934A

55.326.500 VND
JG933A

JG933A

47.417.950 VND
JG932A

JG932A

37.540.600 VND
JL256A

JL256A

58.184.250 VND
JL255A

JL255A

38.245.550 VND
JL262A

JL262A

46.562.350 VND
JL261A

JL261A

26.614.450 VND
JL258A

JL258A

15.642.300 VND
JL254A

JL254A

46.562.350 VND
JL260A

JL260A

34.912.850 VND
J9775A

J9775A

15.613.550 VND
J9776A

J9776A

8.953.900 VND
J9774A

J9774A

5.691.350 VND
J9777A

J9777A

5.649.950 VND
J9778A

J9778A

25.668.000 VND
J9781A

J9781A

10.631.750 VND
J9779A

J9779A

11.450.550 VND
J9782A

J9782A

6.494.050 VND
JL070A

JL070A

8.894.100 VND
J9780A

J9780A

4.926.600 VND
J9783A

J9783A

5.336.000 VND
Planet WGSW-24040R

Planet WGSW-24040R

7.348.000 VND
Planet GSD-1020S

Planet GSD-1020S

2.300.000 VND
Planet GSD-1002M

Planet GSD-1002M

2.164.000 VND
Planet GS-4210-16T2S

Planet GS-4210-16T2S

2.326.000 VND
Planet GS-4210-24T2S

Planet GS-4210-24T2S

2.717.000 VND
Planet GS-4210-48T4S

Planet GS-4210-48T4S

7.950.000 VND
Planet GS-2240-48T4X

Planet GS-2240-48T4X

11.286.000 VND
Planet FNSW-1601

Planet FNSW-1601

735.000 VND
Planet FNSW-2401

Planet FNSW-2401

895.000 VND
Planet GSW-1601

Planet GSW-1601

1.380.000 VND
Planet GSW-2401

Planet GSW-2401

1.750.000 VND
Planet SW-804

Planet SW-804

230.000 VND
Planet GSD-803

Planet GSD-803

620.000 VND
Planet GS-4210-24P2S

Planet GS-4210-24P2S

7.879.000 VND
Planet GS-4210-8P2S

Planet GS-4210-8P2S

3.750.000 VND
Planet GS-4210-16P2S

Planet GS-4210-16P2S

5.750.000 VND
Planet FGSD-1008HPS

Planet FGSD-1008HPS

4.326.000 VND
Planet FGSW-1816HPS

Planet FGSW-1816HPS

6.280.000 VND
Planet FGSW-2624HPS

Planet FGSW-2624HPS

6.570.000 VND
Planet GSD-908HP

Planet GSD-908HP

2.190.000 VND
Planet GSW-1600HP

Planet GSW-1600HP

3.930.000 VND
Planet GSW-2620HP

Planet GSW-2620HP

4.950.000 VND
Planet WGSW-24040

Planet WGSW-24040

6.563.000 VND