Cáp quang, Converter Quang, Bộ chuyển đổi quang điện, cáp quang

Báo giá dây Cáp mạng Cat5e U/FTP, cáp mạng Cat6 UTP, Cat6A UTP Commscope AMP, Alantek, Belden, Legrand, Vinacap, lS Vina

Hạt mạng cat6 LS

Hạt mạng cat6 LS

1.700.000 VND
Hạt mạng cat5E LS

Hạt mạng cat5E LS

400.000 VND
Cáp mạng cat6 UTP LS

Cáp mạng cat6 UTP LS

2.350.000 VND
Cáp mạng cat5e LS

Cáp mạng cat5e LS

1.590.909 VND
Cáp mạng cat5e Belden

Cáp mạng cat5e Belden

2.190.000 VND
Tool nhấn nhân mạng

Tool nhấn nhân mạng

3.900.000 VND
Kìm mạng Cat5E/6 LS

Kìm mạng Cat5E/6 LS

1.150.000 VND
Patch panel cat6 24p LS

Patch panel cat6 24p LS

2.300.000 VND
Patch panel cat5 24p LS

Patch panel cat5 24p LS

1.350.000 VND
Planet WGSW-24040R

Planet WGSW-24040R

7.348.000 VND
Planet GSD-1020S

Planet GSD-1020S

2.300.000 VND
Planet GSD-1002M

Planet GSD-1002M

2.164.000 VND
Planet GS-4210-16T2S

Planet GS-4210-16T2S

2.326.000 VND
Planet GS-4210-24T2S

Planet GS-4210-24T2S

2.717.000 VND
Planet GS-4210-48T4S

Planet GS-4210-48T4S

7.950.000 VND
Planet GS-2240-48T4X

Planet GS-2240-48T4X

11.286.000 VND
Planet FNSW-1601

Planet FNSW-1601

735.000 VND
Planet FNSW-2401

Planet FNSW-2401

895.000 VND
Planet GSW-1601

Planet GSW-1601

1.380.000 VND
Planet GSW-2401

Planet GSW-2401

1.750.000 VND
Planet SW-804

Planet SW-804

230.000 VND
Planet GSD-803

Planet GSD-803

620.000 VND
Planet GS-4210-24P2S

Planet GS-4210-24P2S

7.879.000 VND
Planet GS-4210-8P2S

Planet GS-4210-8P2S

3.750.000 VND
Planet GS-4210-16P2S

Planet GS-4210-16P2S

5.750.000 VND
Planet FGSD-1008HPS

Planet FGSD-1008HPS

4.326.000 VND
Planet FGSW-1816HPS

Planet FGSW-1816HPS

6.280.000 VND
Planet FGSW-2624HPS

Planet FGSW-2624HPS

6.570.000 VND
Planet GSD-908HP

Planet GSD-908HP

2.190.000 VND
Planet GSW-1600HP

Planet GSW-1600HP

3.930.000 VND
Planet GSW-2620HP

Planet GSW-2620HP

4.950.000 VND
Planet POE-173

Planet POE-173

1.186.000 VND
Planet POE-171

Planet POE-171

1.291.000 VND
Planet POE-171S

Planet POE-171S

1.536.000 VND
Planet POE-172

Planet POE-172

1.221.000 VND
Planet POE-164

Planet POE-164

593.000 VND
Planet POE-162S

Planet POE-162S

697.000 VND
Planet MC-700

Planet MC-700

3.744.000 VND
Planet MC-1500

Planet MC-1500

6.280.000 VND
Planet GT-802

Planet GT-802

1.150.000 VND
Planet GT-802S

Planet GT-802S

1.195.000 VND
Planet GT-805A

Planet GT-805A

1.122.000 VND
Planet GT-1205A

Planet GT-1205A

2.056.000 VND
Planet FT-802

Planet FT-802

825.000 VND
Planet FT-802S15

Planet FT-802S15

980.000 VND
Planet FT-802S35

Planet FT-802S35

1.262.000 VND
Planet FT-802S50

Planet FT-802S50

1.570.000 VND
Planet ICS-100

Planet ICS-100

1.450.000 VND
Planet ICS-105A

Planet ICS-105A

1.610.000 VND
Planet GST-802

Planet GST-802

2.129.000 VND
Planet GST-802S

Planet GST-802S

2.442.000 VND
Planet GST-805A

Planet GST-805A

1.291.000 VND
Planet FST-802

Planet FST-802

1.530.000 VND
Planet FST-802S15

Planet FST-802S15

1.691.000 VND
Planet FST-802S35

Planet FST-802S35

1.933.000 VND
Planet FST-802S50

Planet FST-802S50

2.496.000 VND
Planet MGB-SX

Planet MGB-SX

431.000 VND
Planet MGB-SX2

Planet MGB-SX2

493.000 VND
Planet MGB-LX

Planet MGB-LX

462.000 VND
Planet MGB-L50

Planet MGB-L50

1.920.000 VND
Planet MGB-L30

Planet MGB-L30

697.000 VND
Planet WNRT-300

Planet WNRT-300

663.000 VND
Planet WNAP-W2201A

Planet WNAP-W2201A

655.000 VND
Planet WNAP-C3220A

Planet WNAP-C3220A

765.000 VND
Planet WNAP-6335

Planet WNAP-6335

1.645.000 VND
Planet VC-202A

Planet VC-202A

1.785.000 VND
Planet VC-201A

Planet VC-201A

1.570.000 VND
Planet VC-231

Planet VC-231

1.599.000 VND
Planet VC-234

Planet VC-234

1.773.000 VND
Planet KVM-210-08

Planet KVM-210-08

4.589.000 VND
Planet KVM-210-08M

Planet KVM-210-08M

21.055.000 VND
Planet KVM-210-16

Planet KVM-210-16

6.160.000 VND
Planet KVM-210-16M

Planet KVM-210-16M

22.666.000 VND
Planet KVM-KC1-1.8

Planet KVM-KC1-1.8

187.000 VND
Planet KVM-KC1-3

Planet KVM-KC1-3

224.000 VND
Planet KVM-KC1-5

Planet KVM-KC1-5

262.000 VND
Planet WGSW-24040

Planet WGSW-24040

6.563.000 VND
Mặt 1 cổng Sino

Mặt 1 cổng Sino

10.000 VND
Mặt 2 cổng Sino

Mặt 2 cổng Sino

10.000 VND
Nhân thoại Sino

Nhân thoại Sino

45.000 VND
Nhân mạng Sino

Nhân mạng Sino

60.000 VND