Cáp quang, Converter Quang, Bộ chuyển đổi quang điện, cáp quang